ATT BOKA STUGA

Varje andel har möjlighet att nyttja stugorna max åtta veckor per år, (självklart under förutsättning att årsavgiften är betald). Fem av dessa veckor är schemalagda med en vecka i taget utspritt under hela året, dock garanterat en sommarvecka, i olika stugor varje gång. Varje schemavecka sträcker sig från söndag kl 18.00 till nästföljande söndag kl 18.00. Bekräftelse på sina schemalagda stugveckor gör man senast två veckor före tillträdet till Bokningscentralen.

Om Bokningscentralen inte får någon bekräftelse i tid går stugveckan automatiskt in i en POTT, som är kostnadsfritt tillgänglig för föreningens medlemmar (inom ramen för de möjliga 8 veckorna per andel). Om man vill boka en pott-vecka ringer man till Bokningscentralen minst 14 dagar innan den aktuella vistelsen och förhör sig om tillgång på ledig stuga.

Skulle man i sista stund få förhinder eller endast kan nyttja del av sin vecka, meddelar man Bokningscentralen detta. På så sätt har fler möjlighet till ett rikare stugliv.

På samma sätt är det naturligtvis möjligt att kunna boka stuga med mycket kort varsel genom att kontakta Bokningscentralen och höra vad som kan tänkas finnas tillgängligt t ex kommande helg.

Självklart kan man byta stugor/stugveckor med andra andelsägare i föreningen. Då gäller följande direktiv från styrelsen: Checklista och kod skall alltid skickas till den som har veckan enligt schema (gäller ej pott). Därmed ligger också ansvaret för veckan kvar hos denne. All vidare kontakt sker mellan andelsägarna själva! Skyldighet finns dock att rapportera bytet till Bokningscentralen.

Checklistor finns också här: CHECKLISTOR

Läs mer på sidan: BOKNING AV STUGA